Gọi điện thoại
0976831869

Áp dụng phòng chống sai lỗi tại 1 doanh nghiệp về may mặc

Đây là 1 Case Studies điển hình về một doanh nghiệp may mặc áp dụng hiệu quả phòng chống sai lỗi. Xem chi tiết trước khi áp dụng và sau khi áp dụng cải tiến với doanh nghiệp trong chia sẻ dưới đây.

Doanh nghiệp trước khi áp dụng phòng chống sai lỗi

Lý do triển khai dự án

Sau đánh đánh giá, nhóm tư vấn cùng nhóm dự án tại công ty đã tổng hợp và phân tích số liệu liên quan đến tỷ lệ lỗi, nhận thấy tỷ lệ lỗi tại 02 chuyển may điểm quá cao: từ 38 đến 39%.

Việc xảy ra lỗi cao như vậy là do quá trình kiểm soát chất lượng còn yếu kém, chỉ tập trung vào kiểm tra, máy móc thiết bị cũng ảnh hưởng đến lỗi sản phẩm, việc hướng dẫn công việc chưa được tốt, chủ yếu chỉ trao đổi nhanh khi chuyển đổi mã hàng.

Tỷ lệ lỗi của chuyền may 2 phân xưởng 2: trung bình lỗi 39%

Tỷ lệ lỗi chuyền may 7 phân xưởng 1: trung bình lỗi 38%, hai ngày đầu chưa ra được sản phẩm nên chưa thống kê tỷ lệ lỗi.

Thông tin về dự án

Qua đánh giá, nhóm tư vấn và công ty xác định việc giảm tỷ lệ lỗi và phòng ngừa lỗi là khả thi, nhiều cơ hội cải tiến. Nhóm đặt mục tiêu giảm tỷ lệ lỗi từ 39% xuống còn khoảng 12%.

Nhóm Tư vấn cũng xác định sẽ thực hiện phòng ngừa và giảm tỷ lệ lỗi tại hai chuyền điểm:

 • Phân xưởng 1: chuyền may 7
 • Phân xưởng 2: chuyền may 2

Phương pháp triển khai và nội dung thực hiện

a. Phương pháp triển khai

Đơn vị tư vấn cử nhóm chuyên gia có kinh nghiệm để làm việc với doanh nghiệp đồng thời phía công ty thành lập nhóm triển khai dự án để kết hợp với chuyên gia tư vấn.

b. Nội dung thực hiện

Để thực hiện phòng chống sai lỗi, nhóm tư vấn triển khai một số công việc chính sau:

Kết quả doanh nghiệp sau khi chúng tôi tư vấn áp dụng phòng chống sai lỗi

Kết quả đạt được

 • Nhóm tư vấn đã truyền đạt cho nhóm dự án của công ty phương pháp phòng chống sai lỗi, cách thức giảm tỷ lệ lỗi.
 • Nhóm dự án đã nhận ra việc kiểm tra sản phẩm không làm giảm tỷ lệ lỗi mà chỉ ngăn chặn không chuyển hàng lỗi tới tay khách hàng mà thôi.
 • Để giảm tỷ lệ lỗi và phòng chống sai lỗi nhóm phải xây dựng yêu cầu về chất lượng, thời gian của từng bộ phận và coi là khách hàng nội bộ của nhau.
 • Đối với các bộ phận, vị trí chuyền may nhóm xây dựng các công việc hàng ngày của tổ trưởng, của thu hóa chi tiết để năm bắt được tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm.
 • Việc cải tiến cữ gá là rất quan trọng cho việc phòng chống sai lỗi, nhóm đã thực hiện rất nhiều cải tiến cữ gá.
 • Sau khi áp dụng phòng chống sai lỗi, kết quả đạt mục tiêu để ra, thậm trí có thời gian còn vượt mục tiêu giảm lỗi:

 

Tỷ lệ lỗi sau áp dụng tại chuyền may 7 phân xưởng 1: Tỷ lệ lỗi trung bình 8%

So sánh trước và sau:


Tỷ lệ lỗi sau áp dụng tại chuyền may 2 phân xưởng 2: trung bình lỗi 12%

So sánh tỷ lệ lỗi trước và sau khi triển khai:

Hiệu quả của dự án

 • Nhóm dự án và người lao động đã nhận thức được rất rõ: muốn tăng năng suất sản phẩm thì yếu tố quan trọng là giảm tỷ lệ lỗi, để giảm thời gian phải làm lại khi đó thời gian chết lúc trước sẽ là để sản xuất sản phẩm mới.
 • Lúc trước khi triển khai dự án, mọi cán bộ nhân viên, đặc biệt là người lao động luôn coi việc làm chất lượng sẽ giảm năng suất.
 • Việc chất lượng sản phẩm được cải thiện rõ rễ đã tác động tới niềm tin của khách hàng với doanh nghiệp, nâng cao được uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp.
 • Các bộ phận trong công ty giờ đã ý thức được họ là khách hàng của nhau và mỗi khi giao sản phẩm cho bộ phận nào đó thì cần phải đáp ứng được yêu cầu của bộ phận được nhận sản phẩm

Thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm

 

 • Thuận lợi:

 

Lãnh đạo Tổng công ty và Công ty đã hỗ trợ giúp đỡ mọi mặt về đầu tư trang thiết bị, công cụ Sản xuất...

Ban lãnh đạo Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, quản lý, điều hành sản xuất.

Tập thể CBCNV công ty đồng lòng và quyết tâm thực hiện thành công.

 

 • Khó khăn:

 

Trình độ quản lý của cán bộ tổ còn yếu do chưa được đào tạo chuyên sâu.

Cải tiến thao tác cữ gá còn hạn chế.

Đặc biệt thiết bị dự phòng phục vụ cho sản xuất còn thiếu.

Thiết bị hỏng đột xuất chưa có đồ thay thế ngay còn chờ đợi làm ảnh hưởng đến năng suất.

Do chủ yếu là lao động địa phương nên tình trang công nhân xin nghỉ thường xuyên và không có kế hoạch làm xáo trộn trên chuyền may gây ảnh hưởng tới năng suất và thu nhập của cả công ty cũng như tiến độ giao hàng.

 

 • Bài học kinh nghiệm:

 

Với sự quyết tâm của ban lãnh đạo công ty cùng tập thể cán bộ công nhân viên tại đã kiên định để hoàn thành dự án và sẽ quyết tâm thực hiện tốt các các giải pháp và duy trì các giải pháp này.

Để dự án triển khai được thuận lợi quý trước hết cần phải hoàn thiện hệ thống quản lý nhằm ổn định được quá trình và phương pháp làm việc của từng cá nhân, bộ phận.

Tập trung làm tốt các công tác chuẩn bị sản xuất như: kế hoạch, kĩ thuật, cơ điện. Đặc biệt là đưa ra được những yếu tố có thể gây nên sai lỗi và ảnh hưởng lớn đến năng suất.

Cán bộ chủ chốt phải quản trị tốt sự thay đổi như thay đổi cách làm, tuân thủ duy trì và làm đúng chức năng cùng với bản mô tả công việc hàng ngày.

Kết luận và khuyến nghị

Với sự cam kết và quyết tâm triển khai dự án của lãnh đạo Công ty cùng với nỗ lực tham của toàn bộ nhân viên trong Công ty, đặc biệt là những thành viên trong các nhóm Dự án. Công ty đã đạt được thành công, các dự án đặt ra đều đạt và vượt các mục tiêu đặt ra: tỷ lệ lỗi của chuyền may 7 phân xưởng 1 giảm từ 38% xuống còn khoảng 8%, tỷ lệ lỗi của chuyền may 2 phân xưởng 2 giảm từ 39% xuống còn khoảng 12% đề đạt và vượt mục tiêu đề ra của dự án.

Tuy nhiên nhóm tư vấn cũng khuyến nghị Quý công ty một số nội dung sau:

 • Kiện toàn cơ cấu tổ chức nhóm dự án, tiếp tục triển khai các giải pháp cải tiến đã phân tích và xác định;
 • Duy trì và mở rộng phạm vi áp dụng các giải pháp cải tiến trong toàn các bộ phận của công ty để đạt được hiệu quả kinh tế cao hơn. Đặc biệt là phải giảm tỷ lệ lỗi tại các chuyền may còn lại.
 • Công ty cần phần thường xuyên đào tạo cho các bộ quản lý cấp cơ sở để nâng cao năng lực giúp duy trì và thường xuyên cải tiến đem lại lợi ích hơn.
 • Công ty cần đẩy mạnh việc phát triển nhân lực của bộ phận Công nghệ để có những giải pháp tốt hơn cho các chuyền may.
 • Cần tập trung làm tốt các công việc liên quan đến chuẩn bị sản xuất thì việc phòng chống sai lỗi, tăng năng suất sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

​​​​​​​

Đăng ký dịch vụ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !