Gọi điện thoại
0976831869
  • 	Đăng ký Chứng nhận ISO 14001 - Xin giấy Chứng nhận ISO 14001 - Dịch vụ Tư vấn ISO 14001 100% Đạt kết quả

Đăng ký Chứng nhận ISO 14001 - Xin giấy Chứng nhận ISO 14001 - Dịch vụ Tư vấn ISO 14001 100% Đạt kết quả

Cam kết dịch vụ:

icon  Tư vấn 100% ĐẠT chứng nhận ISO 45001

icon  Tư vấn online miễn phí 24/7

icon  Hiệu lực, pháp lý rõ ràng

icon  Chứng nhận giá trị quốc tế

Thể hiện sự cam kết môi trường thông qua Chứng nhận ISO 14001

Với ISO 14001: 2015, tổ chức, doanh nghiệp có thể chứng minh cam kết của mình trong việc hạn chế tác động môi trường.

Hơn bao giờ hết, nhiều khách hàng đang yêu cầu các sản phẩm và dịch vụ từ các nguồn có trách nhiệm với môi trường và để duy trì tính cạnh tranh, các tổ chức thuộc mọi quy mô cần thực hiện một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả.

ISO 14001: 2015 có thể giúp bạn chứng minh cam kết của tổ chức trong việc hạn chế tác động môi trường bằng cách sử dụng khuôn khổ đã được chứng

Hệ thống quản lý môi trường là gì ? 

Hệ thống quản lý môi trường (EMS) là “một hệ thống và cơ sở dữ liệu tích hợp các thủ tục và quy trình quản lý bao gồm đào tạo nhân sự, giám sát, tổng kết và báo cáo thông tin về kết quả hoạt động môi trường chuyên biệt cho các bên liên quan bên trong và bên ngoài của một công ty”.

Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn iso 14001:2015 được sử dụng rộng rãi nhất mà EMS dựa trên đó là Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) 14001. Các giải pháp thay thế bao gồm EMAS.

Hệ thống thông tin quản lý môi trường (EMIS) hoặc Hệ thống quản lý dữ liệu môi trường (EDMS) là một giải pháp công nghệ thông tin để theo dõi dữ liệu môi trường cho một công ty như một phần của hệ thống quản lý môi trường tổng thể của họ.

Tuân thủ các yêu cầu về môi trường  là hành động đạt được và duy trì các tiêu chuẩn pháp lý tối thiểu. Nếu không tuân thủ, các công ty có thể phải đối mặt với tiền phạt, sự can thiệp của chính phủ hoặc không thể hoạt động.

Giảm thiểu chất thải vượt ra ngoài sự tuân thủ để giảm tác động đến môi trường. EMS giúp phát triển, thực hiện, quản lý, điều phối và giám sát các chính sách môi trường. Giảm thiểu chất thải bắt đầu ở giai đoạn thiết kế thông qua ngăn ngừa ô nhiễm và giảm thiểu chất thải.

Vào cuối vòng đời, chất thải được giảm thiểu bằng cách tái chế. Để đáp ứng các mục tiêu này, việc lựa chọn hệ thống quản lý môi trường thường phải tuân theo một số tiêu chí nhất định: khả năng đã được chứng minh để xử lý dữ liệu tần số cao, chỉ số hiệu suất cao, xử lý và xử lý dữ liệu minh bạch, công cụ tính toán mạnh mẽ, xử lý yếu tố tùy chỉnh, nhiều khả năng tích hợp, tự động hóa quy trình làm việc và quy trình QA và báo cáo chuyên sâu, linh hoạt.

Đặc điểm của hệ thống quản lý môi trường? 

Quản lý môi trường chiến lược
Quản lý môi trường đóng một vai trò ngày càng tăng trong quá trình lập kế hoạch chiến lược của tổ chức. Một yêu cầu mới để hiểu bối cảnh của tổ chức đã được thiết lập nhằm xác định và tạo ra cơ hội đòn bẩy cho lợi ích của cả tổ chức và môi trường của tổ chức. Một chú ý đặc biệt dựa trên các vấn đề hoặc hoàn cảnh thay đổi liên quan đến các nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan (bao gồm cả yêu cầu điều chỉnh) và điều kiện môi trường địa phương, môi trường khu vực hoặc toàn cầu có thể ảnh hưởng, bị ảnh hưởng bởi hoạt động của tổ chức. Một khi xác định ưu tiên, các hành động để giảm thiểu rủi ro bất lợi hoặc khai thác các cơ hội có lợi được tích hợp trong các kế hoạch hoạt động của hệ thống quản lý môi trường.

Vai trò của lãnh đạo
Để đảm bảo sự thành công của hệ thống, một điều khoản mới đã được thêm vào để phân công trách nhiệm cụ thể đối với những người trong vai trò lãnh đạo nhằm thúc đẩy về quản lý môi trường trong tổ chức.

Công tác bảo vệ môi trường
Có một sự kỳ vọng lớn ở các tổ chức nhằm cam kết tiên phong trong việc bảo vệ môi trường khỏi bị tổn hại và suy thoái, phù hợp với bối cảnh của tổ chức. Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 không đưa ra định nghĩa khái niệm về “bảo vệ môi trường” nhưng lưu ý rằng nó có thể bao gồm phòng ngừa ô nhiễm, sử dụng tài nguyên bền vững, giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái, .v.v…

Kết quả hoạt động môi trường
Việc nhấn mạnh đến cải tiến liên tục, từ việc cải tiến hệ thống quản lý, nhằm mục đích nâng cao kết quả hoạt động môi trường. Phù hợp với các cam kết trong chính sách của mình và trong khả năng, tổ chức sẽ giảm lượng phát thải, nước thải và chất thải tới mức quy định của tổ chức.

Tư duy về vòng đời sản phẩm
Bên cạnh việc bổ sung các yêu cầu hiện tại để quản lý các khía cạnh môi trường liên quan đến hàng hóa và dịch vụ mua sắm, các tổ chức sẽ cần phải mở rộng việc kiểm soát và ảnh hưởng của họ với các tác động môi trường liên quan tới việc sử dụng sản phẩm và việc xử lý hay thải bỏ sản phẩm ở cuối vòng đời. Điều này không mang ý nghĩa là yêu cầu đánh giá vòng đời sản phẩm.

Trao đổi thông tin
Trao đổi thông tin bên ngoài và nội bộ được nhấn mạnh, được bổ sung trong việc phát triển chiến lược truyền thông. Điều này bao gồm yêu cầu về thông tin phù hợp và đáng tin cậy, và thiết lập cơ chế để mọi người làm việc dưới sự kiểm soát của tổ chức có thể đề xuất cải tiến liên quan đến hệ thống quản lý môi trường. Quyết định trao đổi thông tin với bên ngoài được lưu giữ bởi tổ chức, tuy nhiên quyết định này cần phải tính tới thông tin phải được báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý và sự mong đợi của các bên quan tâm.

Thông tin dạng văn bản
Phản ánh cuộc cách mạng trong hệ thống máy tính và điện toán đám mây để vận hành hệ thống quản lý, bản sửa đổi kết hợp thuật ngữ “thông tin được văn bản hóa” thay thế cho “tài liệu” và “hồ sơ”. Để nhất quán với tiêu chuẩn ISO 9001, tổ chức này sẽ sự linh hoạt khi xác định “thủ tục” khi nào là cần thiết để đảm bảo kiểm soát quá trình hiệu quả.

 

ISO 14001 là gì? 

Tiêu chuẩn ISO 14001 được tổ chức tiêu chuẩn thế giới (ISO) ban hành lần đầu tiên vào năm 1996 tuy nhiên được nhen nhóm từ năm 1992 sau thành công của bộ tiêu chuẩn ISO 9001. Đây được coi như một bộ tiêu chuẩn đầu tiên và chi tiết nhất thời điểm đó có đề cập đến hệ thống quản lý môi trường. ISO 14001 đưa ra các yêu cầu, quy định và hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý môi trường. Hay nói cách khách, ISO 14001 sẽ là chuẩn mực khi Doanh nghiệp muốn xây dựng hệ thống quản lý môi trường.

Giống như tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, tiêu chuẩn ISO 14001 là trong những bộ tiêu chuẩn của tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế đã và đang được áp dụng rộng rãi trong các tổ chức và doanh nghiệp. Hiện nay ISO 14001 là tiêu chuẩn chung đầu tiên về quản lý môi trường được thừa nhận trên toàn thế giới. Trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000, ISO 14001 là tiêu chuẩn thực tế, cốt lõi nhất trong bộ tiêu chuẩn mà các chuyên gia đang áp dụng, triển khai và chứng nhận cho các tổ chức, doanh nghiệp. ISO 14001 đánh giá sự phù hợp của Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS) của một tổ chức theo những yêu cầu cụ thể phù hợp cho từng loại hình hoạt động và kinh doanh khác nhau.

Nội dung ISO 14001:2015? 

– Bối cảnh của tổ chức

 Phần này nói về các yêu cầu để hiểu tổ chức của bạn để triển khai EMS. Nó bao gồm các yêu cầu để xác định các vấn đề bên trong và bên ngoài, xác định các bên quan tâm và mong đợi của họ, xác định phạm vi của EMS và xác định các quy trình cần thiết cho EMS.

– Lãnh đạo

Các yêu cầu của lãnh đạo ngụ ý sự cần thiết của lãnh đạo cao nhất để trở thành công cụ trong việc thực hiện EMS. Lãnh đạo cao nhất cần thể hiện cam kết với EMS bằng cách đảm bảo cam kết về môi trường, xác định và truyền đạt chính sách môi trường cũng như phân công vai trò và trách nhiệm trong toàn tổ chức.

– Lập kế hoạch

Lãnh đạo cao nhất cũng phải lập kế hoạch cho tính liên tục của chức năng EMS. Các rủi ro và cơ hội của EMS trong tổ chức cần được đánh giá và xác định và lập kế hoạch các mục tiêu cải thiện môi trường để hoàn thành các mục tiêu này. Ngoài ra, tổ chức cần đánh giá tất cả các cách thức mà các quá trình của tổ chức tương tác và ảnh hưởng đến môi trường, cũng như các cam kết pháp lý và các cam kết khác cần thiết của tổ chức.

– Hỗ trợ

Phần hỗ trợ liên quan đến việc quản lý tất cả các nguồn lực cho EMS và cũng bao gồm các yêu cầu về năng lực, nhận thức, giao tiếp và kiểm soát đối với thông tin dạng văn bản (các tài liệu và hồ sơ cần thiết cho EMS). quy trình của bạn).

– Vận hành

Các yêu cầu hoạt động đề cập đến tất cả các khía cạnh của kiểm soát môi trường cần có trong các quá trình của tổ chức, cũng như nhu cầu xác định các trường hợp khẩn cấp tiềm ẩn và lập kế hoạch ứng phó để bạn sẵn sàng. ứng phó nếu trường hợp khẩn cấp xảy ra.

– Đánh giá hiệu suất

Phần này bao gồm các yêu cầu cần thiết để đảm bảo rằng bạn có thể theo dõi xem EMS của mình có hoạt động bình thường hay không. Nó bao gồm giám sát và đo lường các quy trình của bạn, đánh giá tuân thủ môi trường, đánh giá nội bộ và đánh giá liên tục của ban quản lý về EMS.

– Cải tiến

Phần cuối cùng bao gồm các yêu cầu cần thiết để làm cho EMS của bạn tốt hơn theo thời gian. Điều này bao gồm nhu cầu đánh giá sự không phù hợp của quá trình và thực hiện các hành động khắc phục đối với các quá trình.

Các phần này dựa trên PDCA – Chu trình cải tiến liên tục, sử dụng các yếu tố này để thực hiện thay đổi trong các quy trình của tổ chức nhằm thúc đẩy và duy trì các cải tiến quy trình.

Hiện nay, nhiều tổ chức, doanh nghiệp khi mới thành lập doanh nghiệp luôn quan tâm đến việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000 vì việc áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tài liệu iso 14001 pdf sẽ giúp ích cho các tổ chức, doanh nghiệp. Công việc kinh doanh của tôi có nhiều lợi ích như:

– Nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

– Tăng cường hoạt động nội bộ để thực hiện các tiêu chuẩn môi trường bắt buộc và quốc tế.

– Tăng lợi nhuận thông qua sử dụng hợp lý tài nguyên và giảm chi phí xử lý sự cố môi trường.

– Cải thiện mối quan hệ với cộng đồng dân cư và các cơ quan hữu quan; nâng cao sức khỏe nhân viên, thúc đẩy thói quen làm việc tốt.

– Cải thiện kiểm soát các quá trình chính, nâng cao chất lượng sản phẩm

 

Lợi ích ISO 14001:2015 mang lại? 

Chứng nhận ISO 14001 rất quan trọng đối với các tổ chức vì:
Áp dụng các yêu cầu cụ thể để đảm bảo tuân thủ theo quy định
Kiểm soát chi phí bằng cách tiết kiệm nguyên liệu đầu vào và năng lượng
Tiết kiệm tiền thông qua tăng hiệu quả và năng suất
Giảm sự cố dẫn đến khiếu nại trách nhiệm pháp lý
Giảm thiểu chất thải và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
Tiếp tục cải thiện hiệu suất môi trường của bạn · Đạt được chứng nhận phù hợp theo hướng dẫn của Diễn đàn Chứng nhận Quốc tế với sự hỗ trợ từ Thế giới chứng nhận, có giá trị và công nhận quốc tế toàn cầu.

Đặc điểm nổi bật của hệ thống quản lý môi trường iso 14001? 

Để các Doanh Nghiệp/ tổ chức áp dụng tốt và duy trì hiệu quả ISO 14001:2015. Doanh nghiệp cần tìm hiểu rõ về tiêu chuẩn ISO 14001. Việc tìm hiểu về nội dung ISO 14001 bao gồm: cấu trúc; các điều khoản; các yêu cầu chính; cách triển khai vận hành; cách đáp ứng yêu cầu điều khoản…

Bộ tiêu chuẩn ISO 14001 đề cập đến những vấn đề gì ?

ISO 14001 đề cập chủ yếu đến :

• Hệ thống quản lý môi trường
• Đánh giá môi trường.
• Ngăn ngừa ô nhiễm môi trường
• Nhãn hiệu và Công bố về môi trường.
• Đánh giá tình hình thực hiện các vấn đề liên quan đến môi trường.
• Xác định rõ vai trò quan trọng của môi trường cũng như những rủi ro từ môi trường mang lại

Các yêu cầu – điều khoản của ISO 14001:2015

Cũng giống với phiên bản ISO 9001:2015. Tất cả các yêu cầu của hệ thống quản lý sẽ có cùng một cấu trúc cấp cao (High-level structure – HLS). Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 có bố cục chia thành 10 phần.

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 có bố cục chia thành 10 phần.  Các yêu cầu của ISO 14001:2015 được nêu trong 7 Điều khoản, từ Điều khoản 4 đến Điều khoản 10. Chi tiết như sau:

Phạm vi áp dụng
Tài liệu viện dẫn
Thuật ngữ và định nghĩa
Bối cảnh của tổ chức
Sự lãnh đạo
Hoạch định
Hỗ trợ
Điều hành
Đánh giá kết quả hoạt động
Cải tiến

 

Dịch vụ Tư vấn chứng nhận ISO 14001

1
Hướng dẫn trực tiếp bởi các chuyên gia tư vấn ISO 14001 hàng đầu
 Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi là những đánh giá viên giàu kinh nghiệm đã đăng ký với các tổ chức đánh giá hàng đầu, những người thường xuyên tham gia vào các hoạt động đánh giá.
 Từ việc giới thiệu ISO đến việc đạt được chứng nhận và theo dõi duy trì, bạn có thể yên tâm rằng đội ngũ chuyên gia đánh giá ISO hàng đầu với kiến ​​thức và trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm về lĩnh vực sẽ trực tiếp hướng dẫn bạn.
2
Tư vấn đạt được chứng nhận ISO 14001 đáng tin cậy
 Dịch vụ tư vấn đạt được chứng nhận ISO 14001 của chúng tôi là dịch vụ tư vấn hỗ trợ đầy đủ đảm bảo để hỗ trợ doanh nghiệp đạt được chứng nhận.
 Ngoài ra, số lần hướng dẫn là không giới hạn, và chúng tôi sẽ hướng dẫn cho đến khi bạn có thể đạt được chứng nhận ISO 14001, vì vậy bạn có thể tự tin nhận được sự tư vấn.
3
Chương trình tư vấn ISO 14001 giảm thời gian chờ của khách hàng về 0
 Tại Thế giới chứng nhận, chúng tôi có thể dễ dàng hướng dẫn doanh nghiệp đạt được ISO với chi phí thấp và trong thời gian ngắn với một chương trình hướng dẫn không gây gánh nặng cho công việc bình thường của khách hàng (người quản lý/người phụ trách).
 

Ngoài ra, chúng tôi sẽ cung cấp mẫu tài liệu chất lượng (cho ngành khách hàng) để hỗ trợ tư vấn đồng thời.

 

Kế hoạch tư vấn ISO 14001

 

◾  Với ISO 14001:2015, một công ty đặt ra chính sách và mục tiêu môi trường của riêng mình, lập một kế hoạch (Plan) để hiện thực hóa, thực hiện và vận hành nó (Do), đồng thời kiểm tra kết quả (Check) và xem xét cải tiến (Action) nhằm vào bước tiếp theo.

 

◾  Kế hoạch tư vấn ISO 14001 của chúng tôi chia công việc tư vấn không rõ ràng thành các yếu tố công việc riêng lẻ, làm rõ rằng khách hàng sẽ làm và nhà tư vấn sẽ hỗ trợ. Từng bước kết hợp chắc chắn là một kế hoạch mà bạn có thể thực hiện các hoạt động để đạt được chứng nhận ISO 14001.

 

1Xác minh Bối cảnh của Tổ chức và Quản lý Rủi ro;
2Xác minh các hoạt động, quy trình, vai trò và chức năng;
3Xác định sự tuân thủ bằng văn bản với các quy định hiện hành;
4Xây dựng chính sách công ty, xác định ban đầu các mục tiêu và các chỉ số liên quan;
5Xác định và định nghĩa các phương pháp quản lý các quá trình nội bộ của công ty và các trách nhiệm liên quan;
6Triển khai và áp dụng Hệ thống quản lý;
7Đào tạo nhân viên;
8Đánh giá nội bộ có xem xét lại;
9Đăng ký với Tổ chức chứng nhận ISO 14001 (Nếu doanh nghiệp có mong muốn chứng nhận ISO 14001);
10Hỗ trợ trong quá trình Đánh giá của Tổ chức Chứng nhận;
11Duy trì và thực hiện EMS.

 

Các bước triển khai đạt chứng chỉ iso 14001 tại Thế giới chứng nhận

Bước 1: Xây dựng chính sách môi trường:
Chính sách môi trường là kim chỉ nam cho việc áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý môi trường của tổ chức sao cho tổ chức có thể duy trì và có khả năng nâng cao kết quả hoạt động môi trường của mình. Do vậy, chính sách cần phản ánh sự cam kết của lãnh đạo cao nhất về việc tuân theo các yêu cầu của luật pháp và các yêu cầu khác được áp dụng, về ngăn ngừa ô nhiễm và cải tiến liên tục. Đây là giai đoạn đầu của cấu trúc HTQLMT, và là nền tảng để xây dựng và thực hiện HTQLMT. Chính sách môi trường phải được xem xét thường xuyên để đảm bảo hệ thống được thực hiện và đầy đủ.

Bước 2: Lập kế hoạch về quản lý môi trường
Đây là giai đoạn Lập kế hoạch trong chu trình Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Đánh giá (P-D-C-A). Giai đoạn lập kế hoạch được thiết lập một cách hiệu quả là khi tổ chức phải đạt được sự tuân thủ với các yêu cầu về pháp luật và tuân thủ với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 và những mong đợi kết quả môi trường do chính mình lập ra. Các công việc cần thực hiện trong giai đoạn này gồm:

Xác định các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác về môi trường mà tổ chức/doanh nghiệp phải tuân thủ, các yêu cầu này có thể bao gồm: các yêu cầu pháp luật của quốc tế, quốc gia; các yêu cầu pháp luật của khu vực/tỉnh/ngành; các yêu cầu pháp luật của chính quyền địa phương.
Xác định các khía cạnh môi trường có ý nghĩa: Tổ chức cần định đó các khía cạnh môi trường trong phạm vi hệ thống quản lý môi trường của mình, có tính đến đầu vào và đầu ra và, đây là một hoạt động rất quan trọng trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường. Khi xác định khía cạnh môi trường cần xem xét đến các hoạt động, quá trình kinh doanh, đầu vào và đầu ra có liên quan đến: Sự phát thải vào không khí, xả thải nước thải, quản lý chất thải, ô nhiễm đất, sử dụng nguyên liệu thô và tài nguyên thiên nhiên, các vấn đề môi trường của địa phương và cộng đồng xung quanh.
Thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình quản lý môi trường nhằm đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu đặt ra. Mỗi chương trình cần mô tả cách thức tổ chức sẽ đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu của mình, bao gồm cả thời gian, các nguồn lực cần thiết và người chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình này.

ước 3. Thực hiện và điều hành
Giai đoạn thứ ba của mô hình cung cấp các công cụ, các qui trình và các nguồn lực cần thiết để vận hành hệ thống HTQLMT một cách bền vững. Giai đoạn thực hiện và điều hành đưa hệ thống QLMT vào hoạt động. Giai đoạn này yêu cầu cập nhật liên tục những thay đổi, như phân công lại trách nhiệm cho các nhân viên khi các hoạt động hoặc sản phẩm của tổ chức thay đổi, hay những thay đổi nhu cầu đào tạo theo thời gian, hay chính sách và các thủ tục thông qua sự cải tiến liên tục. Các công việc cần thực hiện trong giai đoạn này gồm:

Cơ cấu và trách nhiệm: Tổ chức chỉ định một hoặc một nhóm người có trách nhiệm và quyền hạn để thực hiện và duy trì hệ thống quản lý môi trường và cung cấp các nguồn lực cần thiết.
Năng lực, đào tạo và nhận thức: Thực hiện các nội dung đào tạo thích hợp cho các đối tượng quản lý, các nhóm nhân công, nhóm quản lý dự án và các cán bộ điều hành chủ chốt của nhà máy.
Thông tin liên lạc: Thiết lập và triển khai hệ thống thông tin nội bộ và bên ngoài nhằm tiếp nhận và phản hồi các thông tin về môi trường và phổ biến các thông tin cho những cá nhân/phòng ban liên quan. Các thông tin này thường bao gồm: luật định mới, thông tin của các nhà cung cấp, khách hàng và cộng đồng xung quanh, và phổ biến các thông tin về hệ thống quản lý môi trường tới người lao động.
Văn bản hóa tài liệu của hệ thống quản lý môi trường: Tài liệu của hệ thống quản lý môi trường có thể bao gồm: sổ tay, các qui trình và các hướng dẫn sử dụng. Theo tiêu chuẩn, có 11 yêu cầu cần được lập thành văn bản, và các hướng dẫn công việc. Nếu tổ chức đã có hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, có thể kết hợp 6 qui trình cơ bản của hệ thống quản lý chất lượng với hệ thống quản lý môi trường.
Kiểm soát điều hành: Thực hiện các qui trình điều hành (các hướng dẫn công việc để kiểm soát các khía cạnh môi trường quan trọng của các quá trình sản xuất và các hoạt động khác mà đã được tổ chức xác định. Tổ chức cần lưu ý đến các khía cạnh môi trường có ý nghĩa liên quan đến các hoạt động và sản phẩm của các nhà thầu và nhà cung cấp.
Sự chuẩn bị và ứng phó với tình trạng khẩn cấp: Thực hiện các qui trình nhằm xác định các tình trạng khẩn cấp tiềm ẩn và giảm thiểu tác động nếu tình trạng đó xảy ra (ví dụ : cháy nổ, rò rỉ các nguyên vật liệu nguy hại)

Bước 4: Kiểm tra và hành động khắc phục
Giai đoạn thứ tư của mô hình thể hiện hoạt động vận hành của hệ thống HTQLMT, đây là giai đoạn để xem xét cải tiến quá trình hoặc quyết định những thay đổi cho các giai đoạn khác. Giai đoạn thể hiện bước Kiểm tra trong chu trình Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Đánh giá. Các công việc cần thực hiện trong giai đoạn này gồm:

Giám sát và đo: Tiến hành thủ tục giám sát và đo tiến trình của các dự án nhằm đạt được các mục tiêu đã đặt ra, hiệu quả hoạt động của các quá trình so với các tiêu chí đã đặt ra, định kỳ kiểm tra sự tuân thủ của tổ chức với các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác có liên quan đến các hoạt động kinh doanh của mình.
Đánh giá sự tuân thủ: Tổ chức cần chứng minh rằng tổ chức đã đánh giá sự tuân thủ với các yêu cầu của pháp luật đã định rõ.
Sự không phù hợp và hành động khắc phục và phòng ngừa: Thực hiện các thủ tục nhằm đưa ra các hành động khắc phục và phòng ngừa phù hợp khi xảy ra những sự không phù hợp của hệ thông quản lý môi trường như các vấn đề về kiểm soát quá trình, không tuân thủ với các yêu cầu của pháp luật, sự cố về môi trường.
Hồ sơ: thực hiện thủ tục lưu giữ hồ sơ của hệ thống quản lý môi trường, các hồ sơ có thể bao gồm: các hồ sơ về giám sát quá trình; các hồ sơ về nhà thầu và nhà cung cấp, các hồ sơ về sự cố, các hồ sơ về thử nghiệm và sự chuẩn bị sẵn sàng với các tình huống khẩn cấp, hồ sơ về các cuộc họp môi trường, hồ sơ pháp luật…
Đánh giá hệ thống quản lý môi trường: thực hiện thủ tục đánh giá hệ thống quản lý môi trường và các hoạt động của tổ chức nhằm xác nhận sự tuân thủ với hệ thống quản lý môi trường và với tiêu chuẩn ISO 14001. Cần báo cáo kết quả đánh giá tới lãnh đạo cấp cao. Thông thường chu kỳ đánh giá là một năm/ 1 lần nhưng tần suất có thể thay đổi phụ thuộc vào mức độ quan trọng của các hoạt động

Bước 5: Xem xét của lãnh đạo
Là giai đoạn thứ năm và là giai đoạn cuối của mô hình liên quan đến hoạt động xem xét của lãnh đạo về hệ thống QLMT. Quá trình xem xét yêu cầu thu thập các thông tin liên quan tới hệ thống QLMT và thông báo các thông tin này tới lãnh đạo cấp cao theo kế hoạch định trước. Mục đích của quá trình xem xét này gồm:

Đảm bảo tính phù hợp liên tục của hệ thống HTQLMT;
Xác định tính đầy đủ;
Thẩm tra tính hiệu quả của hệ thống;
Tạo điều kiện cải tiến liên tục hệ thống HTQLMT, các quá trình và thiết bị môi trường…
Từ kết quả xem xét của lãnh đạo về các thiết bị và nhân lực sử dụng trong quá trình áp dụng hệ thống HTQLMT cũng như các kết quả hoạt động về môi trường, tổ chức sẽ quyết định được điều kiện hiện tại có thể chấp nhận được, và cần phải thay đổi những gì. Giai đoạn này là bước Đánh giá trong chu trình Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Đánh giá.

Tu van ISO 4001 về Hệ thống quản lý môi trường uy tín, tin cậy.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn ISO 14001 hoặc biết thêm thông tin.

 

Dịch vụ liên quan

Đăng ký dịch vụ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !